שיטות חישוביות בחזית הביולוגיה

פוסט אורח במדע גדול, בקטנה

פוסט אורח במדע גדול, בקטנה

Dvir Aran
Dvir Aran

Computational Biologist, analyzing single-cell RNA-seq and clinical data in cancer and other diseases.